Obowiązkowo należy raz na jakiś czas sprawdzać stan zużycia wszystkich opon. Bezwarunkowo należy wymienić opony, w przypadku gdy wskaźniki zużycia bieżnika są widoczne (np. linia, która przebiega prostopadle do bieżnika), lub można, w celu sprawdzenia grubości bieżnika, skorzystać ze starej metody wkładania monety pomiędzy bieżnik.
Ponadto, jeżeli opony są zużyte nierównomiernie na skutek źle ustawionej zbieżności kół lub innych problemów technicznych w twoim samochodzie, należy sprawdzić zarówno wewnętrzne i zewnętrzne ściany opon pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Jeżeli dostrzegasz jakikolwiek element metalowy, wystający z opony, należy unikać prowadzenia pojazdu do czasu wymiany takiej opony.