Możesz wykorzystać swoją datę wygaśnięcia włącznie do dowolnej liczby podróży między stacjami ilub strefa pokazana na nim o dowolnej porze dnia. Można z niego korzystać na stacjach pośrednich i na dowolnej dozwolonej trasie, chyba że na bilecie określono trasę lub inne ograniczenia. Będzie to różnica między zapłaconą ceną a kosztem biletu lub biletów na okres, w którym bilet został faktycznie wykorzystany, powiększona o opłatę administracyjną. Ze względu na rabaty przy dłuższych terminach zwroty nie są dokonywane proporcjonalnie do okresów przedpo zrzeczeniu się i nie mają wartości zwrotu po około 10 12 miesiąca. Systemy pożyczek pracodawcy są tak skonfigurowane, że zwroty są dokonywane w 10 równych miesięcznych ratach z dwoma bezpłatnymi miesiącami na koniec roku, a nie w 12 równych miesięcznych ratach