Podobnie jak w przypadku każdego innego rodzaju drzewa, jeśli gałęzie wymykają się spod kontroli i nie są regularnie przycinane, ryzykujesz, że zerwą się podczas burzy i spowodują wiele problemów. Co więcej, w przypadku tego typu drzew często występuje jedna lub dwie gałęzie, które stają się dominujące, a tym samym hamują wzrost pozostałych. Jeśli drzewa iglaste zostały posadzone z myślą o planowaniu krajobrazu, kontrola wielkości rzadko jest powodem ich przycinania. Istnieje jednak wiele przypadków, w których nie masz wpływu na drzewa i krzewy rosnące wokół domu, dlatego konieczne jest zmniejszenie wysokości drzew iglastych. Chodzi nam o to, że nadszedł czas, aby przyciąć drzewo, gdy są chore lub uszkodzone gałęzie, które w każdej chwili mogą odpaść