Co pomogłoby przeciążonym kredytobiorcom w ograniczeniu całkowitego kosztu ich kredytów lub zasad udzielania kredytów, które przede wszystkim uniemożliwiłyby im zaciąganie tak dużych pożyczek. Co organy regulacyjne mogą zrobić, aby chronić klientów przed paraliżowaniem zadłużenia, bez stwarzania sytuacji, w której regulowani pożyczkodawcy wycofują się z rynku, a zdesperowani pożyczkobiorcy zostają wepchnięci w ramiona pożyczkodawców czarnorynkowych. Opracowano szeroko zakrojone przepisy w 2017 roku, mające na celu powstrzymanie pułapek długów do wypłaty poprzez zmuszenie pożyczkodawców do oceny, czy pożyczkobiorcy są w stanie pokryć podstawowe wydatki na życie po dokonaniu spłat. Zmiany umożliwiłyby również klientom spłatę części kredytów ryczałtem bez ponoszenia kary. Ograniczyłyby również liczbę prób pobrania płatności przez pożyczkodawcę bezpośrednio z rachunku bankowego pożyczkobiorcy