Zamiast tego były to tygodniowe kursy wirtualne, skupiające się na praktycznym wykorzystaniu znajomości języka niemieckiego w kontekście kulturowym. Kursy są prowadzone przez niemiecką instytucję rządową odpowiedzialną za edukację międzynarodową na poziomie szkół i działającą na rzecz rozwoju i promocji współpracy międzynarodowej na poziomie szkół. Uwaga: kandydaci muszą mieszkać w kraju przez co najmniej trzy lata w momencie składania wniosku. Preferowane mogą być również osoby, które wcześniej nie miały okazji uczestniczyć w podobnych możliwościach