Oferujemy kursy języka angielskiego na wszystkich poziomach i na wszystkich poziomach, od podstawowego do zaawansowanego, od krótkoterminowego do długoterminowego, grupowych ogólnych kursów języka angielskiego po indywidualne zajęcia z języka angielskiego biznesowego. Podczas kursu będziesz powtarzać zagadnienia gramatyczne i poznawać język, rozwijać umiejętności czytania, słuchania, mówienia i pisania, poszerzać słownictwo i rozwijać swoją świadomość międzykulturową. Chcesz mówić dobrze po angielsku, czuć się pewniej w rozumieniu i mówieniu po angielsku we wszystkich sytuacjach, czytać różne teksty w celach informacyjnych i dla przyjemności oraz być w stanie tworzyć różnorodne teksty pisane. Zajęcia ćwiczące wszystkie sprawności językowe: czytanie i pisanie, mówienie i słuchanie oraz rozwijanie znajomości gramatyki i słownictwa. Trzy godziny lekcji dziennie gwarantują efektywną naukę, podczas gdy poranek lub popołudnie pozostają wolne na zajęcia pozalekcyjne