Podczas pierwszych 3 miesięcy pobytu w nowym kraju, jako obywatel, nie możesz być zobowiązany do ubiegania się o dokument pobytowy potwierdzający prawo do zamieszkania w tym kraju, chociaż w niektórych krajach może być konieczne zgłoszenie swojej obecności po przyjeździe. Po 3 miesiącach w nowym kraju możesz zostać poproszony o zarejestrowanie swojego pobytu w odpowiednim urzędzie i otrzymanie zaświadczenia o rejestracji. Powinna być ważna bezterminowo, chociaż każda zmiana adresu może wymagać zgłoszenia lokalnym władzom. W tym przypadku należy jak najszybciej skontaktować się z władzami kraju przyjmującego, czy wymagane jest ubieganie się o nowy status pobytu. W, jak najszybciej skontaktuj się z władzami kraju przyjmującego, czy wymagane jest ubieganie się o nowy status pobytu. Ty i członkowie Twojej rodziny możecie przenieść się do kraju lub do kraju na obecnych zasadach do 31 grudnia 2020