Maksymalna stawka podatku dochodowego za rok podatkowy kończący się 5 kwietnia 2022 wynosi 45 procent. Rok podatkowy trwający od 6 kwietnia 2021 do 5 kwietnia 2022 jest powszechnie określany jako 202122. Jeżeli osoba fizyczna spełnia wymogi dotyczące zgłaszania swoich dochodów, jest zobowiązana zgłosić to do 5 października po zakończeniu danego roku podatkowego. Aby umożliwić osobie złożenie zeznania online, musi ona posiadać deklarację, która jest wydana, gdy wie, że może być wymagane zeznanie podatkowe od danej osoby. Osoby pozostające w związku małżeńskim traktowane są odrębnie dla celów podatkowych, i małżonkowie są indywidualnie odpowiedzialni za wypełnienie własnego zeznania podatkowego