Ogólnie rzecz biorąc, osoba fizyczna jest opodatkowana podatkiem dochodowym w przypadku uznania jej za rezydenta dla celów podatkowych. Istniejący rezydent może stać się nierezydentem dla celów podatkowych, tzn. Będąc poza krajem przez co najmniej jeden okres 365 dni staje się nierezydentem. Uznał, że reguła 90 dni nie jest jedynym czynnikiem decydującym o tym, czy dana osoba jest rezydentem. Jest prawdopodobne, że więcej osób może uważać, że mogą być nierezydentami dla celów podatkowych. Wielu mogło na podstawie wskazówek naprowadzić na myśl, że ważne jest liczenie dni. Jak pokazuje ten przypadek, to samo w sobie nie wystarczy, aby zwolnić jednostkę z płacenia podatku w 2007. Osoby, które wyjechały, będą nadal uważały się za -rezydentów, jeśli ich wizyty trwają średnio 91 dni