Wierzymy, że nasze szkoły i placówki są kluczem do walki z rasizmem i innymi formami dyskryminacji. Będziemy wspierać wszystkie szkoły i placówki w ich zaangażowaniu w przeciwstawianie się rasizmowi i niesprawiedliwości, razem z lokalną i globalną społecznością czarnoskórych i solidarnie z nią. Dzieci poniżej wieku obowiązku szkolnego, które kształcą się w pełnym wymiarze godzin, mogą również otrzymać dotacjęfinansowanie od rządu, aby pomóc szkole w rozwiązaniu obecnych nierówności krajowych między dziećmi uprawnionymi do bezpłatnych posiłków szkolnych a ich rówieśnikami. Finansowanie ma na celu zapewnienie opieki dla dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, które najbardziej tego potrzebują. Od czasu wprowadzenia programów dla klas 1 i 2, te dzieci mogą stracić dodatkowe fundusze