Ustanowił a, aby umożliwić istniejącym firmom kryptograficznym, które złożyły wniosek o rejestrację, kontynuowanie handlu. Doradza klientom firm zajmujących się kryptoaktywami, które powinny były złożyć wniosek o wypłatę swoich kryptoaktywów lub pieniędzy przed 10 stycznia 2021. Ale ich nie zrobiły. Umożliwić tym istniejącym przedsiębiorstwom kontynuowanie działalności po 9 stycznia 2021. Do 9 lipca 2021. Do czasu rozstrzygnięcia ich zastosowania. Firmy, które nie złożyły wniosku do 15 grudnia 2020. Nie będą mogły skorzystać z tymczasowego reżimu rejestracji. Firmy, które nie zaprzestaną działalności do tego dnia, mogą podlegać sankcjom karnym i cywilnym