Dobrze prosperujące instytucje pielęgnują i rozwijają talenty, starannie równoważąc koszty i nagrody. 21 lipca 2021. Składki na kompleksowe ubezpieczenie samochodu spadły o 12% od drugiego kwartału 2020. A obecnie kierowcy płacą średnio. Com w związku z tym jest drugim co do wielkości rocznym spadkiem od 2014. A ceny spadły już przez trzy kolejne kwartały. Składki są obecnie najtańsze od początku 2016. Po spadku o 3% w drugim kwartale 2021. Do czerwca 2021. Koszty kompleksowego ubezpieczenia samochodu wykazywały tendencję spadkową we wszystkich regionach, z wyjątkiem tego, w którym składki wzrosły o 1%